Pensioenfonds Metalelektro

Opdracht: Verzin een manier waarop alle deelnemers in het pensioen op adequate wijze worden geïnformeerd over hun nieuwe pensioenregeling.

Doelstelling: Alle betrokkenen hebben het gevoel dat ze belangrijk zijn en vinden het Metalektro pensioenfonds innoverend. Ze zijn goed geïnformeerd over de nieuwe regeling en hebben al hun eventuele vragen kunnen stellen.

Concept: Roadshow op 50 locaties in Nederland met pensioenconsulenten als sprekers.

Communicatie strategie: Printcampagne met daarnaast persoonlijke uitnodiging en bevestiging. Naast de presentatie diverse soorten foldermateriaal met extra uitleg en handout presentatie.

Resultaat: 2000 werkgevers en 15000 werknemers hebben de roadshow bezocht en waren na de door ons gehouden 1-meting zeer tevreden.

Andere projecten...